اوژن کارت

خرج سفر با اعتبار اوژن

تجربه جدید از استفاده یک کارت آنلاین

با کیف اوژن کارت می توانید همانند یک کارت اعتباری بصورت آنلاین کلیه هزینه‌های سفر خود را از قبیل تاکسی، هتل، رستوران، مراکز خرید و موارد دیگر را پرداخت کنید.